Strojní sádrové

Trend současnosti - jednovrstvé a tenkovrstvé omítání díky modernímu přesnému zdění.

Sádrové omítky vytvářejí zdravější prostředí a to z důvodu přiznivější hodnoty pH.  pH sádrového pojiva je neutrální oproti pH cementového pojiv, které je zásadité - kyselé.

Sádrové omítky se dají upravit do zcela hladkého povrchu na kterém nebude držet prach a proto jsou vhodné např. i pro alergiky.

Časová uspora při realizaci. Sádrové omítky se realizují v jednom časovém sledu, šetříte čas nutný pro vyzrání jádrové vrstvy pro nanesení štukové vrstvy.

Snadno opravitelné. Vápenocementovou omítku se štukovou upravou nikdy neopravíte tak snadno jako sádrovou omítku např. s pomocí sádrové stěrky, kterou můžete lehce zbrousit do uplné hladkosti.

Sádrové omítky umějí regulovat vlhkost v interieru, vytvářejí tak příznivé klima.

Sanační

Sanační omítky se vyznačují nízkou kapilární nasákavostí, a především vysokou pórovitostí a nízkým difuzním odporem.

Díky tomu dochází k rychlému transportu vlhkosti ze zdiva do vnějšího prostředí za současného ukládání škodlivých solí v pórovém systému omítky.

Důležité je vybrat vhodnou sanační omítku pro každý objekt individuálně.

Ideálně na základě prohlídky stavby a výsledků laboratorní analýzy vzorků odebraných přímo z konstrukcí objektu.

Pro dobře odvedenou práci je nutno dodržovat technologické a pracovní postupy

kontrola stavu podkladu
 

01

zkontrolovat stav podkladu, jeho vlhkost, skladbu, rovinnost a únosnost

podle druhu podkladu zvolit vhodnou penetraci

02

pro savé podklady použít vyrovnávač nasákavosti,
pro cementové podklady (beton) použít adhezní penetraci

armování kritických míst
 

03

např. diagonály stavebních otvorů a přechody materiálů

správná aplikace
 

04

strojní nanesení sádrové omítky, urovnání latěmi, filcování, gletovaní

správné odvětrání vlhkostí
 

05

odvětrávání vlhkosti provádíme pravidelně, několikrát denně a nárazově

TOP